Qəbul üçün müraciət et

MİLLİ MÜDAFİƏ UNİVERSİTETİ

HƏRBİ KOLLEC

Fəxr edəcəyİn Gələcəyİ SeÇ!

Qüdrətli Azərbaycan naminə hərbi karyeranı seç, həyatda uğur qazan!

UĞURLU GƏLƏCƏYİN BURADAN BAŞLAYIR

Özün üçün doğru karyeranı tap və mövcud olduğunu bilmədiyin imkanları öyrən

Qəbul üçün müraciət et
carrer
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
DÜNƏN
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
BU GÜN
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
SABAH

ORDU SIRALARINA QATILMANIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

HƏRBİ TƏHSİL ALMAQ, PEŞƏKAR HƏRBÇİ OLARAQ VƏTƏNİN MÜDAFIƏSİNDƏ DAYANMAQ QƏRARINA GƏLMİSƏNSƏ, MÜRACİƏT ET
Qəbul üçün müraciət et

9 İXTİSAS SEÇİMİ

ÖDƏNİŞSİZ TƏHSİL

450 AZN MÜAVİNƏT

GÜZƏŞTLİ İPOTEKA

XARİCDƏ TƏHSİL

XİDMƏTƏ GÖRƏ ARTAN MƏVACİB

jpeg

MİLLİ MÜDAFİƏ UNİVERSİTETİNİN HƏRBİ KOLLECLƏRİNDƏ TƏHSİL İXTİSASLARI AŞAĞİDAKİ KİMİ MÜƏYYƏN EDİLMİŞDİR:

  1. MÜDAFİƏ XİDMƏTLƏRİ
  2. Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı
  3. TELEKOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİ VƏ QURĞULARI
  4. NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TEXNİKİ İSTİSMARI
  5. SINAQ-DİAQNOSTİKA ÜSUL VƏ CİHAZLARI
  6. TELERADİOYAYIM QURĞULARININ İSTİSMARI
  7. GƏMİ SÜRÜCÜLÜYÜ
  8. GƏMİ ENERGETİK QURĞULARININ İSTİSMARI
  9. UÇAN APARATLARIN TEXNİKİ İSTİSMARI
XƏBƏRLƏR
Azərbaycanın bütün bÖlgələrİndə Xİdmət Etmək İmkanı
ƏTRAFLI MƏLUMAT
map